Naše dejavnosti

Vrtec Semedela

Nova ulica 2b
6000 Koper - Capodistria

05 614 50 11

Pošlji e-sporočilo

Vzgojni program

Povej naprejPrintA+A-

Katere vzgojne programe lahko izberete?

Vzgojni programi so namenjeni otrokom od 1 leta do vstopa v šolo in starši lahko izbirate med naslednjimi programi:

 • Dnevni program
  traja od 6 - 9 ur in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano s tremi obroki (zajtrkom, kosilom in popoldansko malico). Otrok ne sme biti v vrtcu več kot 9 ur dnevno. 

       

 • Poldnevni program
  traja od 4 - 6 ur in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano z dvema obrokoma. Otrok je lahko v vrtcu, v času od 7. do 13. ali od 8. do 14. ure. Otrok ne sme biti v vrtcu več kot 6 ur dnevno.

Pisna sprememba vzgojnega programa velja s prvim dnem v naslednjem mesecu.

 • Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo - Izvaja se lahko v vseh rednih oddelkih Vrtca Semedela. Pomoč otrokom poteka, ko so za to zagotovljeni osnovni pogoji (kader, izvajalke DSP, prostor, število otrok, sodelovanje staršev in drugo) v skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima Centra za zgodnjo obravnavo.

 

 • Prilagojen program za predšolske otroke - Izvaja se v razvojnem oddelku, v prostorih in z aktivnim sodelovanjem/izvajanjem Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož (skrajšano CKSG), na naslovu Sončna pot 14 a, Portorož.


V kolikor se bo izkazala potreba po novih oddelkih in se bodo le-ti, v sodelovanju z Mestno občino Koper, odpirali neposredno v bližini vrtca, naših enot, bomo premestili/prerazporedili otroke, oddelek morda že vključenih otrok (npr. najstarejših) v le-te.


Za uspešno izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa posameznega oddelka sta odgovorni vzgojiteljica in vzgojiteljica predšolskih otrok - pomočnica vzgojiteljice.


Kaj se pri nas v vrtcu vsak dan dogaja?

Okvirni dnevni razpored dejavnosti je prilagojen bioritmu in potrebam odraščajočega otroka, je fleksibilen, z načrtnim in sistematičnim pristopom k spremembi dnevne rutine, da se lahko prilagaja individualnim potrebam otrok, staršev in dejavnostim, ki se izvajajo v oddelku in enoti v okviru veljavnega Kurikula.

 • od 6:00 ure
  Sprejem otrok – igra in igralne dejavnosti po želji.

 • 8:15 
  Zajtrk in osebna higiena.

 • 9:00 
  Usmerjene dejavnosti področij Kurikula z obogatitvenimi dejavnostmi - projekti, aktivnosti na prostem, sprehodi, čas pravljic.

 • 12:00 
  Priprava na kosilo in kosilo (otroci od 1 do 2 let).

 • 12:45 
  Počitek ali umirjene aktivnosti (otroci od 1 do 2 let).

 • 12:30 
  Priprava na kosilo in kosilo.

 • 13:15 
  Umirjene aktivnosti, skupinske igre ali počitek (individualen).

 • 14:30 
  Popoldanska malica.

 • 14:45 
  Načrtovane zaposlitve in igre z različnih področjih dejavnosti, po interesu otrok ter bivanje na prostem.

 • do 16:30 ure
  Odhod otrok domov.

Opomba: dodatne dejavnosti se v vrtcu lahko izvajajo po 17. uri.

Združevanje otrok

V vrtcu združujemo več oddelkov otrok na začetku in koncu poslovnega časa ter ob pojavu izjemnih okoliščin (npr. epidemije).

V skladu z Letnim delovnim načrtom lahko vrtec v poletnih mesecih, v času šolskih počitnic in med daljšimi prazniki - "mostovi" združuje oddelke. Prav tako lahko za določeno obdobje zapre posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo vrtec, v drugo enoto vrtca, z njihovim strokovnim osebjem.


Izvajanje kurikuluma v našem vrtcu

Smo samostojen javni vzgojno-izobraževalni zavod in izvajamo nacionalni program Kurikulum za vrtce, ki je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic, ob vseživljenjskem izobraževanju, izpopolnjevanju, rabi strokovne literature, omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje. 

Vzgojno - izobraževalno delo v vrtcu poteka v slovenskem jeziku.      

Vrtec deluje na narodnostno mešanem območju, zato otroke seznanjamo z italijanskim jezikom kot jezikom okolja z upoštevanjem vsebin Dodatka h Kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih in preko načel uresničevanja ciljev Kurikula za vrtce – multikulturalizem.

 
Oblikovanje oddelkov 

Oddelki so oblikovani tako, da omogocčajo čim večjemu številu otrok vključevanje v vrtec, v skladu s predpisanimi normativi in standardi. Otroci so lahko vključeni v oddelke I. starostnega obdobja (otroci od 1 leta oziroma dopolnjenih najmnaj 11 mesecev do 3 let), oddelke II. starostnega obdobja (otroci od 3 – 6 let), kombinirane oddelke (otroci od 1 do 6 let) in razvojni oddelek.

Število otrok v oddelkih je usklajeno z Zakonom o vrtcih.

Otroci vključeni v enoto Slavnik gredo leto pred odhodom v šolo v ponujene enote šolskega okoliša (npr. v enoto Markovec, Prisoje in Rozmanovo). Prav tako se, zaradi optimalne organizacije/sestave oddelkov, že vključene otroke lahko prerazporedi v preostale enote Vrtca Semedela.

V kolikor se bo izkazala potreba po novih oddelkih in se bod le-ti, v sodelovanju z Mestno občino Koper, odpirali neposredno v bližini vrtca, naših enot, bomo premestili/prerazporedili otroke, oddelek morda že vključenih otrok (npr. najstarejših) v le-te.


Dokumenti:

Foto in drugi utrinki

©2011 Vrtec Semedela | Kontakti | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji: Emigma