Naše dejavnosti

Vrtec Semedela

Nova ulica 2b
6000 Koper - Capodistria

05 614 50 11

Pošlji e-sporočilo

Varnost otrok

Povej naprejPrintA+A-

Starši in drugi obiskovalci vrtca so dolžni poskrbeti, da so otroci osebno izročeni strokovni delavki vrtca, da za seboj vestno zaprejo vsa vrata in poskrbijo za varnost otrok. Otroci ne smejo sami odpirati vrat, ki imajo nameščene varovalne kljuke (npr.: vrata na ograji, vhodna vrata vrtca), le te so nameščene zaradi zagotavljanja varnosti vseh otrok.


Pri dnevnem prihajanju in odhajanju otrok morajo starši oziroma od njih pisno pooblaščena oseba, otroka osebno izročiti vzgojiteljici in ga osebno prevzeti. Osebi, ki nima pisnega pooblastila za prevzem otroka le tega ne bomo izročili.


Starši so dolžni, ob prvem razgovoru z vzgojiteljico, opozoriti na posebnosti otrokovega zdravja in druge posebnosti, ki bi lahko vplivale na njegovo zdravje in varnost ali zdravje, varnost drugih otrok. Za posledice, ki bi nastale ob prikritem dejanskem zdravstvenem stanju otroka, starši prevzemajo popolno odgovornost do svojega in drugih otrok.


Starši so dolžni posredovati aktualno številko telefona in druge podatke, ki omogočajo, da jih v nujnih primerih vrtec obvesti.


V primeru nalezljivih otroških bolezni morajo starši vzrok odsotnosti takoj sporočiti vzgojiteljici. Otroka lahko pripeljejo v vrtec šele takrat, ko s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih.


Če se po prevzemu otroka v vrtec ugotovijo znaki obolenja, je strokovno osebje dolžno obvestiti starše, v posebnih primerih pa odkloniti sprejem otroka v oddelek in starše napotiti k pediatru. V primeru omejenega otrokovega gibanja (npr. mavec, preveze oči in drugo), se starši o možni otrokovi prisotnosti v oddelku predhodno dogovorijo z vzgojiteljico in organizatorko zdravstveno higienskega režima.


V primerih, ko se pokažejo znaki obolenja ali če pride do poškodb, vzgojiteljica obvesti starše. Če je zdravniška pomoč nujna obvesti prehospitalno službo.


Starši so dolžni skrbeti, da prihaja otrok v vrtec urejen, čist, obut in oblečen vremenu in napovedanim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim primerno. Rezervna oblačila so zaželena, saj se otroci v igri lahko zmočijo ali pa jim je vroče. Obleka otroka naj bo igralna, da se bo otrok lahko sproščeno gibal in tudi »packal« brez večje škode, če se umaže.


Starši in otrok ne smejo v vrtec prinašati hrane. Prav tako ne smejo prinašati predmete ali igrače, ki bi lahko ogrozile varnost otrok (npr.: ostre predmete, vžigalice, nakit, ipd.).


Starši in drugi obiskovalci ne smejo samostojno vstopati, se zadrževati v igralnicah in drugih prostorih vrtca. 

Starši so dolžni spoštovati navodila strokovnega osebja glede varnosti otroka in določila Zakona o pravilih cestnega prometa, ki določa, da morajo imeti vsi otroci na poti v vrtec in domov spremstvo odrasle osebe, spremljevalci pa so lahko tudi otroci od 10 leta dalje, če to dovolijo starši s pisno izjavo.


Strokovni in drugi delavci vrtca bomo pri svojem delu dosledno upoštevali Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini ter Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode.

Če strokovno osebje presodi, da oseba, ki prevzema otroka iz vrtca, ni v ustreznem psihofizicnem stanju, je dolžna predajo otroka odkloniti, seznaniti drugega starša, upravo in morebitne ustrezne službe.


Nezgodno zavarovanje
Starši sami sklenejo nezgodno zavarovanje za otroka, neposredno z zavarovalnico po svoji izbiri.


Foto in drugi utrinki

©2011 Vrtec Semedela | Kontakti | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji: Emigma