Naše dejavnosti

Vrtec Semedela

Nova ulica 2b
6000 Koper - Capodistria

05 614 50 11

Pošlji e-sporočilo

Sodelovanje s starši

Povej naprejPrintA+A-

Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za uspešno dopolnjevanje družinske vzgoje in doseganje vzgojno - izobraževalnih ciljev. Medsebojna podpora in zaupanje sta bistvena za napredek otroka.

Temelj sodelovanja med strokovnim osebjem in starši je dobra komunikacija in sodelovanje na raznih področjih z upoštevanjem avtonomije vrtca.

Soodločanje staršev je mogoče do meja strokovnosti, ki so domena strokovnega osebja in drugih strokovnjakov s področja predšolske vzgoje.

Področja sodelovanja

 • Strokovna srečanja
  roditeljski sestanki, govorilne ure, okrogle mize, pogovori s strokovnimi in svetovalnimi delavci, predavanja, delavnice in drugo.

 • Prireditve in praznovanja
  igralne ure, dan odprtih vrat, delavnice, priložnostna praznovanja, delovne akcije, medgeneracijsko sodelovanje, krajši izleti, športne aktivnosti, obiski na domu in v skupini, sodelovanje pri projektih, predstavitev poklica, zaključne prireditve idr.

Oblike in vsebine posameznih prireditev in praznovanj so prilagojene razvojnim možnostim otrok in vzgojno-izobraževalnemu delu, za organizacijo in izvedbo le teh mora biti zagotovljena najvišja stopnja varnosti otrok.

Soodločanje o delu in življenju v vrtcu

Svet staršev
Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v vrtcu oblikovan Svet staršev. Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka, katerega vodi predsednik sveta staršev.
Svet zavoda
Starši imajo svoje predstavnike tudi v Svetu vrtca, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanoviteljice - Mestne občine Koper, pet predstavnikov delavcev vrtca in                                 trije predstavniki staršev.
 
Sklad Vrtca Semedela
Sklad deluje od leta 2003, na osnovi sprejetih pravil in programa dela, predvsem z namenom pridobivanja finančnih sredstev iz različnih virov za uresničitev dogovorjenih projektov.
Prvi obsežen in realiziran projekt je bil »Klimatiziranje igralnic Vrtca Semedela«. Sklad je s pomočjo in prispevkom staršev, osebja vrtca, donatorjev in drugimi akcijami (npr.: prodajnimi razstavami, predstavami, zbiranjem časopisnega papirja, itd.) pridobil sredstva za namestitev 34 klimatskih naprav, ki so bile nameščene v igralnice vseh enot vrtca.
Delovanje sklada smo nadaljevali s projektom »Pisana igrala za moje igrišče«, ki je v tem obdobju pridobil finančna sredstva za opremo igrišč enot Hrvatini, Markovec in Prisoje, z igrali. Finančno sredstva za druga dela (postavitev ograje, ureditev igrišča, postavitev igral) je pri prispevala Mestna občina Koper.
 
V aktivno sodelovanje vabimo vse starše in donatorje.
 
Morebitna finančna sredstva lahko nakažete na številko zakladniškega                                    računa 01250-6030635749 pri UJP Koper, s pripisom ZA SKLAD VRTCA SEMEDELA.
 • Svet staršev
  Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v vrtcu oblikovan Svet staršev. Sestavljajo ga predstavniki staršev vsakega oddelka, katerega vodi predsednik sveta staršev.

 • Svet zavoda
  Starši imajo svoje predstavnike tudi v Svetu vrtca, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanoviteljice - Mestne občine Koper, pet predstavnikov delavcev vrtca in trije predstavniki staršev.  

 • Sklad Vrtca Semedela

Sklad deluje od leta 2003, na osnovi sprejetih pravil in programa dela, predvsem z namenom pridobivanja finančnih sredstev iz različnih virov za uresničitev dogovorjenih projektov.


V aktivno sodelovanje vabimo vse starše in donatorje. 

Morebitna finančna sredstva lahko nakažete na številko zakladniškega računa 01250-6030635749 pri UJP Koper, s pripisom ZA SKLAD VRTCA SEMEDELA.


Foto in drugi utrinki

©2011 Vrtec Semedela | Kontakti | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji: Emigma