Naše dejavnosti

Vrtec Semedela

Nova ulica 2b
6000 Koper - Capodistria

05 614 50 11

Pošlji e-sporočilo

Vzgoja za zdravje

Povej naprejPrintA+A-

Projekt »ZDRAV VRTEC«

Vzgojo za zdravje smo vgradili v svojo zavest, načrtno oblikujemo pozitivna vedenja, stališča in odnose do lastnega zdravja. Otrok si že v zgodnjem otroštvu pridobiva izkušnje in vzorce, ki oblikujejo njegov zdrav stil življenja. Seznanja in izogiba se nevarnostim, ki lahko negativno vplivajo na njegovo zdravje.

Področja, kjer lahko družina, vrtec, lokalna in širša skupnost vplivajo na zdravje, ki kot širok pojem obsegajo tako telesno kot duševno zdravje, zdravo prehranjevanje, socialno vključenost, okoljevarstvo, preprečevanje odvisnosti in vsa druga področja življenja, ki pripomorejo k boljšemu počutju slehernega občana in državljana.

Projekt »KOPER – zdravo mesto«

V sklopu projekta Svetovne zdravstvene organizacije Zdrava mesta je Mestna občina Koper 24. oktobra 2002 sprejela sklep o vključitvi v projekt »Zdrava mesta«. Od samega začetka smo se aktivno vključili v sam projekt in podpirali obvezo mesta Koper, da bo delovalo v korist svojih občanov in izvajalo zdravstveno in okoljevarstveno politiko, ki bo zagotavljala dvig kakovosti življenja v lokalni skupnosti.

≈ Sodelovanje v projektih, ki spodbujajo področje naravoslovja z elementi ekologije, poudarek na varnosti (nevarni - strupeni predmeti, snovi, rastline, živali ipd.) inovativnosti, iskanju alternativnih rešitev in razvijanje strategij, medsebojni pomoči za ohranjanje zdravega življenjskega okolja


≈ V sodelovanju Zavoda za zdravstveno varstvo Celje sodelovanje v preventivnem programu »VARNO S SONCEM«.

Namen: otroke in preko njih njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju in s tem znižati pojavljanje kožnega raka.

≈ Projekt ZELENJAVA - ob svetovnem dnevu zdravja. Otroci spoznavajo zelenjavo, jo opazujejo, sadijo/sejejo, razvrščajo, štejejo, tipajo, vonjajo, jo kuhajo, okušajo narejeno na najrazličnejše načine, rišejo/pišejo recepte, spoznajo pesmi in zgodbe, pridobivajo nova spoznanja, okuse in navade.

≈ Izobraževalna akcija Čebelarske zveze Slovenije – »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v vaših vrtcih«, z zgibanko »Čebelica moja prijateljica«.

Namen: spodbuditi otroke k uživanju raznolikega medu, sodelovanje v aktivnostih s čebelarskimi vsebinami in predstavitev čebelarstva otrokom.

 ≈ »Tradicionalni slovenski zajtrk«, v sodelovanju Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za šolstvo in šport, Inštituta za varovanje zdravja RS, Čebelarsko zvezo Slovenije in drugimi, zajema različne aktivnosti: zajtrk, učno – vzgojne vsebine in vzporedne aktivnosti.

≈ Medicinske sestre iz zobozdravstveno vzgojne in preventivne dejavnosti obiščejo starejše otroke, se z njimi pogovarjajo o skrbi za zdrave zobe, jim predstavijo zgodbo npr. Zobomiška in pravilno ščetkanje. Strokovne delavke skupaj z otroki izvajajo podprojekte npr.: Skrbimo za svoje zdravje, v smeri osveščanja otrok in staršev, spoznajo poklic zobozdravnik, se seznanijo s pomenom zdrave prehrane in vzdrževanja ustne higiene, otroci nova znanja prenesejo v risbo in s plakati opozarjajo/spodbujajo/seznanjajo svoje sovrstnike in starše.

≈ Akcija Ministrstva za šolstvo in šport RS in Zavoda za šport z izvajanjem športnega programa v oktobru - Mesecu družinskega športa.

≈ Sodelovanje z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana in Društvom prijateljev mladine Koper, v projektu »Zeleni nahrbtnik«.

Namen: vzpodbujanje k igri, ustvarjanju, razmišljanju v kakšnem okolju živimo, kakšen je  naš odnos    do okolja, narave, kaj bi lahko naredili, da bi živeli bolj kakovostno, zdravo, varno ipd.                                                                         

≈ Evropski teden mobilnosti, september 2021 – Živi zdravo, potuj trajnostno.

Namen: ob tem zamenjati avto za hojo ali kolo – uporabljati javni prevoz, torej energetsko učinkovite ter okolju, zdravju prijazne načine mobilnosti. Ob tem spodbuditi telesno dejavnost, odpravljati čezmerno telesno težo in debelost, večati kakovost življenja v mestih, zmanjševati onesnaženost zraka, blažiti podnebne spremembe, zmanjšati hrup, število prometnih nesreč in zastojev ter povečati prostor namenjen srečevanju ljudi.

≈ Akcija Bodi preViden – program aktivnosti preventivne akcije – sodelovanje Ministrstva za promet, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. PASAVČEK, projekt za večjo varnost otrok med vožnjo in spodbujanje k uporabi otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov.

≈ Projekt »Fair play vodi naprej« in slikanica »Jaz bom zmagal«, nadaljevali bomo pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije (Miroslav Cerar – ambasador RS za strpnost, fair play in šport pri Svetu Evrope) v sodelovanju z Zavodom za fair play in strpnost v športu.

Namen: približati strpnost in fair play kot osnovni vrednoti, h katerima naj bi vsi stremeli in ju dnevno živeli. Preko športa uresničevati načela: sodelujem z veseljem, pošteno igram, obnašam se dostojanstveno, rad imam šport, tekmujem s ponosom, izobražujem se vsestransko, kulturno navijam, uživam v gibanju in spoštujem drugačnost.

≈ Tradicionalna MINIOLIMPIADA za otroke, ki so zadnje leto v vrtcu (pred vstopom v osnovno šolo) in njihove starše, prijatelje in znane športnike.

≈ Republiški projekt »Mali sonček« 

Bomo izvajali v oddelkih otrok starih od 2 do 6 let.

Namen:
- obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami, povdarek daje igri in vadni, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodjam varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

 in drugo.


Dokumenti:

Foto in drugi utrinki

©2011 Vrtec Semedela | Kontakti | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji: Emigma