Naše dejavnosti

Vrtec Semedela

Nova ulica 2b
6000 Koper - Capodistria

05 614 50 11

Pošlji e-sporočilo

Otroci s posebnimi potrebami

Povej naprejPrintA+A-
Svetovanje otrokom in staršem

Svetovalno pomoč pri vzgoji in izobraževanju otrok nudijo staršem, otrokom in strokovnemu osebju svetovalni delavci: pedagog, psiholog, specialni pedagog, logoped in drugi, ki imajo sedež v vrtcu ali v zunanjih zavodih (npr. Svetovalni center Koper, Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, CIRIUS Vipava).

Na svetovalno delavko našega vrtca, se lahko obrnete vsak delovni dan med 9. in 15. uro. Glede na njeno terensko delo, vam svetujemo, da jo pokličete na telefonsko številko 041 50 27 82 in se dogovorite za srečanje in pogovor.

Sporočilo ji lahko posredujete tudi preko elektronske pošte na naslov:
svetovalna.sluzba@vrtecsemedela.si .
 

Svetovalna delavka v vrtcu med drugim pomaga pri:

- vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,

- vzgoji in o otrokovem razvoju,

- posvetovanju ob kritičnih situacijah v družini (razveza, smrt, odvisnost, selitev, rojstvo sorojenca ipd.),

- odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenju, blatenju, nemirnost, agresivno vedenje itd.),

- prehodu in pripravi otroka na vstop v šolo,

- pomoči in usmerjanju otrok s težavami in motnjami v razvoju ter spodbujanju nadarjenega otroka.

 

Svetovalna služba v vrtcu skupaj s starši, strokovnimi delavci in vodstvom sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka v vrtcu.

 

Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec. Ravnamo se po načelih dobrobiti otroka, prostovoljnosti sodelovanja, zaupanja in zaupnosti povedanega v svetovalnem odnosu.Svetovanje nudita še izvajalca:

Svetovalni center Koper

Svetovanje v vrtcu, individualno in skupinsko obliko pomoči otrokom ter dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Spoštovani starši, z vašimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi neposredno v Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Telefonska številka 05/62 62 810.


Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
Svetovanje in logopedske obravnave v vrtcu izvajajo logopedinje.
Spoštovani starši, z vašimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi neposredno v Center za korekcijo sluha in govora Portorož. Telefonska številka 05/61 70 201.

 

Otroke vključujemo v oddelke Vrtca Semedela, v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v rednem oddelku vrtca in ko so za to zagotovljeni osnovni pogoji (kader, prostor, število otrok, sodelovanje staršev in drugo).

Na osnovi novega Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok  so dosedanje naloge Zavoda za šolstvo prevzeli Centri za zgodnjo obravnavo oz. Razvojne ambulante c CZO. V kolikor želite začeti s postopkom se lahko obrnete na našo svetovalno delavko, otrokovega pediatra ali razvojno ambulanto Koper. 

Vzgojiteljica in druge strokovne delavke (vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice, izvajalke dodatne strokovne pomoči, pedagoginja idr.) z aktivnim sodelovanjem staršev izvajajo otroku prilagojen vzgojno-izobraževalni program za predšolske otroke, z dodatno strokovno pomočjo.

Razvojni oddelek Vrtca Semedela

V razvojni oddelek so vključeni otroci, ki potrebujejo za optimalni razvoj mnogo več časa, veliko več spodbujanja, motivacije, ponavljanja dejavnosti na njim zanimiv način in iskanja individualnih poti, spoznavanja in učenja ter komunikacije.

Za vse dejavnosti, ki jih izvajamo v vrtcu z namenom, da bi čim bolje izkoristili in razvili gibalne in intelektualne sposobnosti otroka, skrbi ekipa strokovnih delavcev, ki jo sestavljajo vzgojiteljica (specialna in rehabilitacijska pedagoginja), njena pomočnica ob podpori drugih strokovnih delavcev, kot so psihologinja, socialna delavka, delovna terapevtka, fizioterapevtka idr.

Naše poslanstvo je vzgajanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami za vse življenje. Sledimo imperativu sodobne naravnanosti specialno-pedagoške miselnosti, ki zagovarja pomen zgodnje obravnave otrok. Vzgoja in obravnava otroka se pred vključitvijo otroka v vrtec začneta že z rojstvom, oziroma z odkritjem in diagnosticiranjem otrokovih motenj. Zaradi pomena vplivanja na otrokov razvoj v najzgodnejšem obdobju življenja, skušamo zagotoviti učinkovito zgodnjo strokovno obravnavo otroku in njegovi družini, ki temelji na specifičnih potrebah otroka in njegove družine ter na pravici do izbire.

Otroci so vključeni v oddelek na naslovu

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
Sončna pot 14 a
6320 Portorož

T: 05 617 02 00

Vpisi, izpisi in drugo se urejajo na upravi
Vrtca Semedela


Vrtec Semedela
Enota Slavnik
Nova ulica 2/b,
6000 Koper - Capodistria

T: 05 614 50 11

 


Foto in drugi utrinki

©2011 Vrtec Semedela | Kontakti | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti | Avtorji: Emigma